logo comp4

Untuk Orang Cakap

Artinya negeri akhirat itu, kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi.Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa.Qs.Al-qashash 83.

Related News Of Product